Raul Uus

Raul Uus on ettevõtjana aastaid tegutsenud Kesk-Aasia piirkonnas ning seega vahetult näinud potentsiaali sealsetel turgudel koostöö arendamiseks erinevates valdkondades. Olles pidevas kontaktis saatkondade ning diplomaatidega on selge, et Baltikumi ja Kesk-Aasia piirkonna ettevõtjatel ja ametiasutustel on koostöö edendamiseks vaja esindusorganisatsiooni. Äri- ja suhtlustavad on antud riikides väga erinevad ning vajavad paindlikku lähenemist. Sellest ajendatuna sai 2019. aastal loodud MTÜ Balti Kesk-Aasia Kaubanduskoda, mis loob, koondab ja hoiab majandus-, haridus- ja kultuurialaseid kontakte.